دسته: جاسوئیچی چرمی

جاسوئیچی چرمی را از جنس چرم طبیعی و اصل و یا چرم مصنوعی تولید می کنند. انواع جاسوئیچی چرمی تبلیغاتی را هم با چرم طبیعی و هم با چرم مصنوعی با توجه به بودجه در نظر گرفته سفارش می دهند.