در صادرات کیف چرم به عراق و سایر نقاط جهان که از مرغوب ترین چرم های موجود در ایران ساخته شده و با قیمت بسیار مقرون به صرفه تولید می شوند، کیف چرم دارای دارای کاربرد های زیادی می باشد.