بهترین نوع چرم را شما به عنوان تولید کننده مصنوعات چرم دست دوز تشخیص دهید. انواع چرم که در صنعت تولید کیف چرم دست دوز به کار می روند عبارتند از چرم سبک برای تولید محصولات ظریف، چرم نیمه سنگین برای تولید محصولات تزیینی، چرم سنگین برای مصارف عمومی.