تشخیص چرم طبیعی در دست ساخته های چرمی دست دوز و صنعتی چندین روش دارد که سه روش عمده آن عبارتست از تست با شعله، با آب و داشتن بوی طبیعی.