صادرات کیف چرمی و صادرات مصنوعات چرم به عراق و سایر کشورهای دنیا. صادرات محصولات چرمی کیف و دست سازه های چرمی. جهت صادرات محصولات چرمی خود با شماره ما در سایت هِنِر hener.ir تماس بگیرید.