پخش عمده کیف چرم دست دوز و قیمت خرید و فروش عمده کیف چرم دست دوز مردانه و زنانه از چرم طبیعی گاو به قیمت کارخانه و قیمت تولیدی و عمدهفروشی، انجام صادرات کیف چزم طبیعی و دست سازه های چرم طبیعی به سایر مناطق.